ORGANISATIE
BEHANDELING
PREVENTIE
PARTNERRELATIES
NIEUWS
CONTACT

PARTNERRELATIES

Sentro Speransa is een rehabilitatiecentrum voor vrijwillige opname en behandeling voor mannen, vrouwen en jongeren. De FMA plaatst, na een intakeprocedure, cliënten in dit centrum die bij Speransa een passende behandeling kunnen ondergaan.
Sentro Speransa / Hoogstraat 51 / tel: 462- 3660 / E-mail: info@speransa.cw / website: www.speransa.cw

Andere rehabilitatiecentra op Curaçao waar een cliënt op vrijwillige basis kan verblijven, zijn onder meer: Yabi di Libertat en Victory Outreach. Cliёnten van de FMA worden - na intake-procedure en in overleg, naar deze centra doorverwezen.

Stichting Opvangtehuis Brasami is een justitiële, intramurale verslaving instelling voor volwassenen en jongeren zonder overwegende psychiatrisch problematiek. Plaatsing in Brasami gebeurt op last van de rechter. Intake - procedure voor plaatsing en evaluatie van het behandelingsproces van verslaafde cliënten wordt door FMA uitgevoerd.
Brasami / Rembrandstraat z/n / tel: 462-3053 / E-mail: info@verslavingzorgbrasami.com / website: www.verslavingskliniekbrasami.org

Stichting Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis,dr D.R. Capriles biedt dagbehandeling en verplichte intramurale opvang aan chronisch verslaafden met een ernstige psychiatrische ziekte.(Afdeling Pico Plata). FMA draagt zorg over de intake procedure voor plaatsing en evaluatie van het behandelingsproces.
Klinika Capriles / Mohikanenweg 8 / tel: 737- 4700 / E-mail: klinikacapriles@ggz.cw / website: www.ggz.cw

Stichting Reclassering Curaçao
De stichting heeft als doel ex-gedetineerden te begeleiden bij hun terugkeer in de samenleving. Tevens begeleidt men de familie van de ex gedetineerde. De stichting rapporteert aan het Openbaar Ministerie (OM), organiseert en begeleidt alternatieve straffen, geeft scholingscursussen en heeft de controle op elektronisch toezicht.
De samenwerking tussen FMA en Stichting Reclassering bestaat uit het adviseren en behandelen van ex-gedetineerden met een verslavingsproblematiek en het begeleiden/ behandelen van cliënten die drugs gebruiken en onder elektronisch toezicht zijn geplaatst.
Ook geeft de FMA advies aan de reclassering ter ondersteuning van op te stellen rapporten voor het OM.
Reclassering / Scharlooweg 154 / 156 / tel: 461-1832 / E-mail: reclassering@carib-online.net / website: www.reclassering.org

Stichting Ambulante Justitiёle Jeugdzorg Curaçao(AJJC)
(jeugdreclassering)

De Stichting heeft ten doel: bestrijding en preventie van Jeugdcriminaliteit. Zij verwijst jongeren door naar FMA voor preventieve begeleiding en behandeling tegen drugsgebruik.
AJJC / Pater Eeuwensweg 50 / tel: 461-4552 / website: www.ajjc.org

Stichting Perspektiva i Sosten Integral (PSI) - Skuchami
PSI-Skuchami is een ambulante geestelijke gezondheidszorg instelling op Curaçao. De voorziening van PSI-Skuchami geschiedt op het gebied van psychische, psychosociale, psychiatrische en pedagogische ambulante hulpverlening. Cliënten van FMA worden – indien nodig- naar PSI – Skuchami doorverwezen voor aanvullende psychische ondersteuning. Anderzijds worden- indien nodig- cliënten van Skuchami naar FMA doorverwezen voor behandeling tegen verslaving.
Skuchami / Scharlooweg 70 / tel: 461-0177 / E-mail: srozier@psi-skuchami.cw / website: www.psi-skuchami.org

Forensische Observatie- en Begeleiding Afdeling (FOBA) in Strafgevangenis en huis van Bewaring Curaçao (Bon Futuro):
De instelling is belast met detentie en behandeling van gevangenen met (acute) psychiatrische problemen, met of zonder verslavingsproblematiek
FOBA / Kaya Shers 182 / tel: 461-8092  

Stichting R.K.Centraal Schoolbestuur (RKCS)
Het RKCS heeft als doel: het behartigen van de belangen van onderwijs en opvoeding in de Rooms Katholieke geest
RKCS / Julianaplein 23 / tel: 465 – 2212 / E-mail: mail@rkcs.org / website: www.rkcs.org

Dienst Openbare Scholen (DOS)
DOS is het schoolbestuur voor de openbare scholen te Curaçao en is belast met de zorg voor de ontwikkeling van het openbaar onderwijs.
DOS / Kaya Jacob Posner 41 / tel: 466 6111 / E-mail: info.doscholen@gobiernu.cw

Naast bovengenoemde schoolbesturen heeft FMA ook samenwerkingsverbanden met de diverse andere schoolbesturen op Curaçao.

Andere bedrijven en organisaties

FMA biedt aan scholen, bedrijven en organisaties ondersteuning ter behoud van drugsvrije scholen en werkomgeving. (Zie ook preventie op werk en school)

Developed with QwikZite (version 1.12)